Register Nevenfuncties

Richtlijn 2 – Integriteit

Artikel 2.4.2 : een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Nevenfuncties Raad van Toezicht - NCRV

Bert de Jong
Lid Raad van Toezicht NCRV (voorzitter)
Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV (vice-voorzitter)

Vice-voorzitter Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV (bezoldigd)
Voorzitter Stichting Franciscaans Studiecentrum, Universiteit van Tilburg (onbezoldigd)
Voorzitter CDA-afdeling Nunspeet (onbezoldigd)
Vicevoorzitter Stichting Instituut GAK (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Commissarissen Landstede Molijn Beheer BV en Veluvine Beheer CV (onbezoldigd)
Lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King Lezing (onbezoldigd)

Huibrecht Bos
Lid Raad van Toezicht NCRV 
Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV

Directeur/eigenaar Move Next BV–hoofdfunctie (bezoldigd)
Directeur/eigenaar Uitgeverij Sinds 1883 (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (bezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Kamerkoor (onbezoldigd)
VoorzitterStichting Stadspodiafonds (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Cognitief Talent (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Kazemat A, Maastricht (onbezoldigd)

Sak van den Boom
Lid Raad van Toezicht NCRV 
Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV

Eigenaar/directeur SvdB/RP b.v. (bezoldigd)
Aandeelhouder MMit (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV (bezoldigd)
Lid beroepenveldcommissie Hoge School Utrecht, instituut voor Media/School voor Journalistiek, Communicatie & Mediadesign CMD (onbezoldigd)
Lid ExpertCircle Hogeschool van Amsterdam, Media, Informatie en Communicatie (onbezoldigd)

Nevenfuncties Bestuur  - NCRV

Jan Beumer
Lid Bestuur NCRV - Voorzitter
Lid Verenigingsraad Vereniging NCRV (vacatiegeld)
Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)

Lid Identiteitsraad Philadelphia (onbezoldigd)
Secretaris Leerdamse Begrafenis Vereniging (vrijwilligersvergoeding)
Voorzitter WMO Raad Leerdam    (onbezoldigd)
Voorzitter Reizigersoverleg RODAV (vrijwilligersvergoeding)
Vice-voorzitter CDA senioren (onbezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Logos (onbezoldigd)

Geert Beltman
Lid Bestuur NCRV - Penningmeester
Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
Penningmeester Stichting Oude Gelderse Kerken (onbezoldigd)
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Arnhem (onbezoldigd)
Lid Rotary Oosterbeek-Kabeljauw (onbezolgdigd)

André Russchen
Lid Bestuur NCRV - Secretaris        
Kandidaat-notaris Notariaat Pieltjes te Nunspeet (bezoldigd, hoofdfunctie)
Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
Docent Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (bezoldigd)
Bestuurslid/Voorzitter Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Nunspeet (onbezoldigd) 
Bestuurslid Stichting Steunfonds CNS Nunspeet (onbezoldigd)