Free a Girl, project "School for Justice" in India samen met Soroptimist NL

  • Terug
  • Aangedragen door: Hettie Pott-Buter
Free a Girl, project "School for Justice" in India samen met Soroptimist NL
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Actie: Een hart voor jou! Missie: Financiering van "School for Justice" voor "Free a Girl" door Soroptimistclub Waterland, voor verspreiding bewustwording dat elk meisje telt. (onder meer door verkoop van chocoladeharten).

Waar zal het geld aan besteed worden?

Aan "School for Justice". Dit is een uniek baanbrekend initiatief van Free a Girl om meisjes in India die uit gedwongen prostitutie zijn bevrijd in de "School for Justice" op te leiden tot advocaat en officier van justitie. Het project voldoet aan alle jury criteria die in de Spelregels worden genoemd.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Het geeft meisjes een kans een universitaire opleiding te volgen, waardoor zij op hun beurt andere meisjes kunnen helpen. Betaald en onbetaald heb ik andere vrouwen gestimuleerd om financieel onafhankelijk te worden met gelijktijdig aandacht voor waarborging van de zorg voor kinderen en hulpbehoevenden. Specifieke maatregelen in de jaren 80 van de vorige eeuw voor universitair onderwijs en promotieplaatsen van vrouwen blijken nu succesvol! Voorbeelden te over van inmiddels daardoor bekende Nederlandse topvrouwen. Persoonlijk was ik in die jaren betrokken bij de oprichting van de leerstoel Emancipatie Economie, penningmeester Onderzoek Zwaartepunt Vrouwenstudies (waardoor vrouwen konden promoveren) en mede=oprichtster van het interdisciplinair onderzoeksinstituut Belle van Zuylen (allen Universiteit van Amsterdam). Ik ben lid van Soroptimistclub Waterland en andere vrijwilligersorganisaties.

Website
https://www.freeagirl.nl en https://www.soroptimist.nl

Stemmen
1495