Gevangenenzorg Nederland

  • Terug
  • Aangedragen door: REINHARD CROMMELIN
Gevangenenzorg Nederland
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

Wij beseffen dat support voor ons werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden wij dat ons werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel.Dit plaatst ons werk in een brede maatschappelijke gemeenschap met hen die onze inspiratie delen, in het bijzonder de kerken en haar leden, dan wel respecteren, onder andere onze partners, zowel financiële als uitvoerende. Wij hechten veel waarde aan transparante verslaglegging van ons werk, zoals u kunt lezen in onze jaarverslagen en beleidsplannen

Waar zal het geld aan besteed worden?

Veel vrijwilligerswerk

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Ik heb altijd een zwak gehad voor de begeleiding van gevangenen en ga dit doel zelf steunen, zij het enkel met een bescheiden financiële bijdrage maar mogelijk op termijn zelf als vrijwilliger.

Website
https://gevangenenzorg.nl/

Stemmen
52

Word lid en geef