Stichting Viscentra Gehandicapten Abcoude

  • Terug
  • Aangedragen door: Nico Waterman
Stichting Viscentra Gehandicapten  Abcoude
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Het doel van de Stichting Viscentra Gehandicapten is het mogelijk maken voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking op een veilige manier de vissport te beoefenen. In dat verband exploiteert de Stichting een model-viscentrum bij het Fort Abcoude. Dit Viscentrum is volledig aangepast aan invaliden. Het beleid van het bestuur is erop gericht het bestaan van het Viscentrum, ook voor langere tijd, te verzekeren.

Waar zal het geld aan besteed worden?

SVG heeft de volgende 3 projecten op stapel staan: •Aanpassing (compartimentering visvijver) investering € 13.000 (offerte) •Schilderen buitenkant gebouw en herstel houtwerk € 9.000 (offerte schilderen) PM (renovatie houtwerk) •Renovatie dak/dakspanten investering € 25.000 (schatting)

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Dit geweldige centrum maakt het al jaren mogelijk voor haar doelgroepen aan heel gezellige (vis-)dagen deel te nemen. Dat gebeurt zonder enig eigenbelang. Bestuur én alle vrijwilligers doen dit geheel onbezoldigd. De keren dat ik aan de activiteiten kon en mocht deelnemen, waren alle feestjes waarvan alle aanwezigen intens genoten. De manier waarop de vrijwilligers ondersteuning/hulp geven aan de bezoekers met een beperking is bewonderenswaardig

Website
http://www.viscentrumgehandicapten.nl

Stemmen
394

Word lid en geef