Stichting vrienden van Neve Shalom / Wahat al Salam

  • Terug
  • Aangedragen door: J.M. van den Brink
Stichting vrienden van Neve Shalom / Wahat al Salam
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

De stichting zet zich in voor het uitdragen van de boodschap van het dorp dat 'Vrede mogelijk is' en bijeenbrengen van gelden voor het dorp. Belangrijkste bron van inkomsten zijn de donateurs. Zij ontvangen vier keer per jaar de nieuwsbrief en een acceptgirokaart. De Nederlandse Vrienden geven daarnaast lezingen, ontvangen giften van privé-personen en organisaties en soms zijn er speciale acties die geld opleveren. 

Waar zal het geld aan besteed worden?

Neve Shalom/Wahat al-Salam geeft uitvoering aan haar visie door verschillende activiteiten en instellingen binnen het dorp. Het dorp wordt democratisch bestuurd door onder meer een algemene vergadering die bestaat uit alle inwoners van het dorp. Zij kiezen ook uit hun midden jaarlijks een nieuw bestuur van het dorp. De leden zijn ook eigenaar van het dorp. 
Het dorp is aan geen enkele politieke partij verbonden en wil deze 'onpartijdigheid' boven alles bewaren. Zowel binnen de instellingen als het ambtelijk apparaat van het dorp bekleden Joden en Arabieren een evenredig aantal posities.
Anno 2009 wonen er ongeveer 60 families in het dorp. Om tot het dorp toe te treden is meer nodig dan aanmelding. Er gaat een stevige selectie aan vooraf. 
Er zijn zeer veel aanvragen voor lidmaatschap van Neve Shalom / Wahat al-Salam. Daarom is het dorp zeer blij met de onlangs verkregen gemeentelijke toestemming om het dorp met 90 huizen uit te breiden. Deze uitbreidingsplannen zullen de komende jaren gestalte krijgen.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Dit dorp heeft mij vorig jaar geholpen,  toen ik een depressieve tijd over de situatie in Palestina trachtte te overwinnen. Omdat ik vanuit mijn geloof mijn hele leven en diepe sympathie voor het Bijbelse volk heb gehad, zult u ongetwijfeld begrijpen dat de huidige poltiek van de regering in Israel mij grote zorgen brengt. Maar de mensen hier (Joden en Arabieren) leren de hele wereld een les, zoals die van Bijbels volk verwachten mag. Kort samengevat: Vrede in het midden oosten en daardoor meer vrede op aarde.

Website
http://www.nswas.nl/contact/anbi.asp

Stemmen
119

Word lid en geef