Stichting WonderKids

  • Terug
  • Aangedragen door: Claudia Casagrande
Stichting WonderKids
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Kansen pakken, zien, aanvaarden, krijgen, creëren. Vaardigheden die de één beter ontwikkeld heeft dan de ander. Stichting WonderKids is een organisatie die mensen in het algemeen, maar jongeren bij uitstek, de mogelijkheid biedt vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om weer te participeren in de maatschappij, wanneer ze aan de zijlijn zijn komen te staan. Met het project Meiden aan Zet willen ze zich specifiek gaan richten op meiden/vrouwen. Het blijkt dat binnen de gemeente Deventer weinig plekken zijn waar meiden gezamenlijk in een beschermde werkomgeving kunnen werken aan het stabiliseren van hun persoonlijke omstandigheden en gelijktijdig ook hun arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen om zo een plek te veroveren in de maatschappij en de kans op (betaald) werk te vergroten.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Project: Meiden aan Zet. Voor de activiteiten van het project is een goede werktafel nodig. Het mooiste is als deze gemaakt kan worden gezien de niet te grote werkruimte. Het ontwerp is er al alleen moet deze dan nog gemaakt worden. Daarnaast zijn er ook nog accessoires nodig zoals gevulde naaiboxen: garen, scharen, naalden enz

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Zelf ben ik sinds enkele maanden aangesloten bij deze stichting en zie ik dat de werkmethode goed aanslaat bij de jongeren. Er is weer perspectief voor de jongeren. Ze stromen uit naar passend werk of scholing, terwijl dat op het moment dat ze instapten in het traject volgens henzelf er geen toekomst voor ze was. Teveel problemen. De stichting pakt zowel de thuissituatie aan en gaat vervolgens in het atelier aan de slag met het ontwikkelen van sociale en werkvaardigheden. Er komen weer lichtjes in de ogen van de jongeren. Dat is de reden waarom de Stichting ondersteund zou moeten worden in hun mooie werk.

Website
www.wonderkidsweb.nl

Stemmen
64

Word lid en geef