Van Ninevé naar Nazareth

Van Ninevé naar Nazareth
De Moerasarabieren in Zuid-Irak kennen een beschaving van ruim vijfduizend jaar oud. Ooit leefde het volk zorgeloos langs de Eufraat en de Tigris in Tweestromenland. Maar het regime van Saddam Hoessein en de aanhoudende droogte hebben de Moerasarabieren zware slagen toegebracht. Kefah Allush ziet het met eigen ogen in Van Nazareth naar Ninevé. De vroeger zo rijke visstand is tanende en ook rijstbouw en buffelteelt is vrijwel onmogelijk zonder water. Allemaal het gevolg van de drooglegging onder Saddam bij het begin van de Irak-Iranoorlog in 1980. De boeren op de drijvende eilandjes leiden nu een arm bestaan en de jongere generatie kiest vaker voor het comfort van de stad. Kefah spreekt ook met de man die het gebied tracht te redden van de definitieve ondergang.

Datum: 12-07-2018
Tijd: 19:05 tot 19:55
Zender: NPO 2