Bestuur

Het Bestuur van de Vereniging NCRV bestaat uit drie leden. De bestuurlijke en toezichthoudende taken zijn helder van elkaar gescheiden.
Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging NCRV en is verantwoordelijk voor de realisatie van het Verenigings- en financiële beleid.

Per 17 mei 2014 is het NCRV Bestuur benoemd:

Jan Beumer

Voorzitter

Geert Beltman

Penningmeester

André Russchen

Secretaris

De bevoegdheden van het Bestuur vindt u in de Statuten Vereniging NCRV. 
Voor de nevenfuncties van de bestuursleden verwijzen wij u naar het register nevenfuncties