Lidmaatschapsvoorwaarden vereniging NCRV

Lidmaatschapsvoorwaarden NCRV

De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NCRV (hierna: NCRV).

(Adres)gegevens NCRV
’s-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum
Postbus 25770
1202 HV Hilversum
KvK-nummer: 32023743
Telefoonnummer: 035-6726890 (NCRV KlantContactCentrum)
Emailadres: klantcontactcentrum@ncrv.nl

  • Door lid te worden accepteert u deze lidmaatschapsvoorwaarden.
  • Natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 16 jaar kunnen lid worden van de NCRV.
  • Leden betalen jaarlijks de door de vereniging vastgestelde contributie. Opzegging van een lidmaatschap kan per mail (klantcontactcentrum@ncrv.nl) of telefonisch (035-6726890) tegen het einde van de periode waarvoor het lidmaatschap is aangegaan danwel stilzwijgend is verlengd met een opzegtermijn van ten minste vier weken.
  • Wanneer het lidmaatschap tussentijds eindigt blijft desalniettemin de opgelegde contributie voor de gehele periode verschuldigd.
  • Mocht u een lidmaatschap voor bepaalde tijd zijn aangegaan met bijbehorende contributie, zal het lidmaatschap automatisch eindigen aan het eind van deze periode.
  • De NCRV behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen.


Raadpleeg hier de statuten van de NCRV. 

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap geschiedt door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV conform de privacy verklaring van KRO-NCRV.

Documenten