Lidmaatschapsvoorwaarden vereniging NCRV

De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid NCRV (hierna: NCRV).

(Adres)gegevens NCRV
’s-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum
Postbus 25770
1202 HV Hilversum
KvK-nummer: 32023743
Telefoonnummer: 035-6726890 (NCRV KlantContactCentrum)
Emailadres: klantcontactcentrum@ncrv.nl

  • Door lid te worden accepteert u deze lidmaatschapsvoorwaarden.
  • Natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 16 jaar kunnen lid worden van de NCRV.
  • Leden betalen jaarlijks de door de vereniging vastgestelde contributie. Opzegging van een lidmaatschap kan per mail (klantcontactcentrum@ncrv.nl) of telefonisch (035-6726890) tegen het einde van de periode waarvoor het lidmaatschap is aangegaan danwel stilzwijgend is verlengd met een opzegtermijn van ten minste vier weken.
  • Wanneer het lidmaatschap tussentijds eindigt blijft desalniettemin de opgelegde contributie voor de gehele periode verschuldigd.
  • De NCRV behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap geschiedt door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV conform de Privacy en Cookies voorwaarden in de Algemene Voorwaarden van KRO-NCRV.


Raadpleeg hieronder de statuten van de NCRV. 

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap geschiedt door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV conform de Privacy en Cookies voorwaarden in de Algemene Voorwaarden van KRO-NCRV.

Documenten