Raad van Toezicht

De Vereniging NCRV heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden.
De leden van de Raad van Toezicht NCRV worden benoemd door de Raad van Toezicht KRO-NCRV. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene zaken in de Vereniging NCRV. De Raad van Toezicht adviseert de Verenigingsraad over het door het Bestuur gevoerde beleid. Bekijk hieronder de profielschets Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als woordvoerder van de Vereniging NCRV.

Greet Prins 

Voorzitter
Einde zittingsduur 2021. Herbenoembaar

 

 

Sak van den Boom

Einde zittingsduur 2018. Niet herbenoembaar

Huibrecht Bos

Einde zittingsduur 2018. Niet herbenoembaar.

 

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht vindt u in de Statuten Vereniging NCRV.

Bekijk hier de profielschets Raad van Toezicht van NCRV.
Voor de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar het register nevenfuncties.

Er is een openstaande vacature voor de Raad van Toezicht.
(Vice) Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV, tevens Voorzitter Raad van Toezicht NCRV