Register Nevenfuncties

Richtlijn 2 – Integriteit

Artikel 2.4.2 : een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Nevenfuncties Raad van Toezicht - NCRV

Huibrecht Bos

 • Directeur/eigenaar Move Next BV –hoofdfunctie (bezoldigd)
 • Directeur/eigenaar Uitgeverij Sinds 1883 (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging NCRV (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Kamerkoor (onbezoldigd)
 • VoorzitterStichting Stadspodiafonds (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Cognitief Talent (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Kazemat A, Maastricht (onbezoldigd)


Sak van den Boom

 • Eigenaar/directeur SvdB/RP b.v. (bezoldigd)
 • Aandeelhouder MMit (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging NCRV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Columnist (wekelijks) MarketingTribune.nl (onbezoldigd)


Greet Prins

 • Stichting Philadelphia Zorg - voorzitter Raad van Bestuur (hoofdfunctie bezoldigd)
 • KRO-NCRV - voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)
 • NCRV - voorzitter Raad van Toezicht (bezoldigd)
 • Royal Cosun (Coöperatie, holding o.a. SuikerUnie en Aviko) - lid Raad van Beheer (bezoldigd)
 • CSU Cleaning Services - Commissaris / Voorzitter HR commissie (bezoldigd)
 • PKN (Protestantse Kerk Nederland) - voorzitter bestuur landelijke dienstenorganisatie (onbezoldigd) tot 01.11.2017
 • VGB (Vereniging Gehandicaptenzorg Ned. - lid Bestuur (bezoldigd)
 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - lid (on/bezoldigd)
 • CAK (Centraal Administratie Kantoor) - lid Raad van Advies (bezoldigd)

 •  

Nevenfuncties Bestuur  - NCRV

Jan Beumer (voorzitter)

 • Voorzitter Bestuur Vereniging NCRV (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
 • Lid Identiteitsraad Philadelphia (onbezoldigd)
 • Secretaris Leerdamse Begrafenis Vereniging (vrijwilligersvergoeding)
 • Voorzitter WMO Raad Leerdam (onbezoldigd)
 • Voorzitter Reizigersoverleg RODAV (vrijwilligersvergoeding)
 • Vice-voorzitter CDA senioren (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Logos (onbezoldigd)
   

Geert Beltman (penningmeester)

 • Lid NCRV Bestuur (penningmeester) (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
 • Penningmeester Stichting Oude Gelderse Kerken (onbezoldigd)
 • Voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Arnhem (onbezoldigd)
 • Lid Rotary Oosterbeek-Kabeljauw (onbezolgdigd)
 • Lid Raad van Toezicht St. Walburgiskerk Zutphen (onbezoldigd)
   

André Russchen (secretaris)

 • Kandidaat-notaris Notariaat Pieltjes te Nunspeet (bezoldigd, hoofdfunctie)
 • Lid Bestuur Vereniging NCRV (secretaris) (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
 • Docent Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (bezoldigd)
 • Bestuurslid/Voorzitter Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Nunspeet (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Steunfonds CNS Nunspeet (onbezoldigd)
 • Voorzitter CDA afdeling Nunspeet (onbezoldigd)