Verantwoording

De Vereniging NCRV houdt zich aan de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep. De organisatie van de Vereniging is zo ingericht dat – conform de aanwijzingen uit deze code – bestuur en toezicht goed van elkaar gescheiden zijn (zie statuten).

Register Nevenfuncties
Registers financiële belangen / beleggingen / geschenken
Rooster van aftreden leden raad van toezicht en Bestuur