Verenigingsraad

Het centrale orgaan van de Vereniging NCRV is de Verenigingsraad. Deze raad controleert het Bestuur op het door haar gevoerde financiële en inhoudelijke beleid ten aanzien van de activiteiten van de Vereniging NCRV die primair gericht zijn op ledenwerving en ledenbehoud. De beleidslijnen voor de koers en de strategie van de (leden)vereniging stelt de Verenigingsraad vast in de Verenigingsplan.
De Verenigingsraad heeft twee reguliere vergaderingen per jaar.

De Verenigingsraad bestaat uit 48 leden, georganiseerd in zes Regionale Commissies, die elk bestaan uit maximaal acht leden. Het gaat om de regio’s Zuid (Limburg en Noord Brabant), Oost (Flevoland en Overijssel), Noord (Friesland, Groningen en Drenthe), Zuid/West (Zuid-Holland zuid en Zeeland), West (Noord-Holland en Zuid-Holland noord) en Midden (Gelderland en Utrecht).
De leden van de Regionale Commissies komen ca. vier keer per jaar bij elkaar.

De samenstelling van de Regionale Commissies

Vacatures in de Regionale Commissies worden één keer per vijf jaar vervuld, behoudens de invulling van tussentijdse vacatures. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de NCRV Verenigingsraad, kunt u contact opnemen met het NCRV Verenigingssecretariaat, 035-6713184 of mail naar: ncrvverenigingssecretariaat@kro-ncrv.nl.